Tuesday, September 1, 2009

Hvordan sletter man et TFS workspace for en anden bruger?

Åben en visual studio prompt og indtast en tf kommando med følgende syntaks:

tf workspace /delete [/server:servername] workspacename[;workspaceowner]

fx

tf workspace /delete /server:http://MyTFSServer:8080 HisWorkspace;OurDomain\HisUserName

Afhængig af dine rettigheder kan du risikere at få beskeden:

TF30063: You are not authorized to access MyTFSServer.

I tilfældet af manglende rettigheder vil du blive promptet for en valid TFS bruger.

Endelig får du advarslen:

A deleted workspace cannot be recovered.

Workspace HisWorkspace;OurDomain\HisUserName ' on server ‘http://MyTFSServer:8080' has
x pending change(s).

Are you sure you want to delete the workspace? (Yes/No)

Svarer du Yes (Y) er workspacet borte for altid.

Wednesday, May 13, 2009

Daglige statusmøder - en bedre agenda?

Vores daglige statusmøde har vi hidtil (inspireret af the daily SCRUM) fulgt følgende agenda:

 1. Hvad har jeg lavet i dag?
 2. Hvad planlægger jeg at lave i morgen?
 3. Hvad forhindrer mig i at arbejde effektivt med at løse mine opgaver?
Bruce Bacca grundlægger og CTO for NTP software har foreslået en form for statusrapportering som glæder mig til at afprøve (her for daglig eftermiddagsstatus):

 1. Hvad har jeg lavet i dag? (ikke detaljeret)

  a) Hvad blev jeg færdig med?
  b) Hvad har jeg lavet som jeg ikke havde planlagt?
  c) Hvad havde jeg planlagt at gøre i dag uden at få det gjort? Og hvorfor?

 2. Hvad planlægger jeg at lave i morgen?

 3. Hvad har jeg brug for at andre gør? Hvilke problemer har jeg?

Kilde til ovenstående er DotNetRocks showet:

Pat Hynds on why projects fail (ca. 45 minutter inde i showet)

Monday, May 11, 2009

Team Builds med Excel Data-Driven Unit Tests

For nylig indførte vi i mit team Data-Driven Unit Tests vha. Excel. Disse skulle selvfølgelig også fungere i vores Team Build. Efter at have løst udfordringer omkring relative stier til datafilerne fik vi på build serveren stadig fejl a la:


The unit test adapter failed to connect to the data source or to read the
data.
For more information on troubleshooting this error, see "Troubleshooting
Data-Driven Unit Tests" (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62412)
in the MSDN Library.Error details: ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver
Manager] Data source name not found and no default driver specified

Det kan nogle gange betale sig at læse fejlmeddelelser ordentligt:

Build accounten skal have en User DSN med navnet Excel Files for at vores connectionstring til Excelfilerne kan fungere. Dette får man hvis man installere Excel på buildserveren og åbner Excel én gang med build service-accountens user.

Nemt hvis man ved det ;-)

Tuesday, April 21, 2009

IIS 6.0 - Failed to decrypt using provider efter reboot

Konfigurationsfiler, som fx web.config, bør krypteres hvis de indeholder følsom information (fx connections strings eller brugernavn og kodeord). Dette kan ske på flere måder, se fx:

How To: Encrypt Configuration Sections in ASP.NET 2.0 Using DPAPI

eller

How To: Encrypt Configuration Sections in ASP.NET 2.0 Using RSA (i web farm scenarier)

Hvis du vælger kryptering af en web.config vha. DPAPI skal du være opmærksom på, at denne metode på IIS 6.0 ikke tåler, at du genstarter af serveren! Genstart af IIS fungerer fint, men genstartes hele serveren vil du få fejlen:

Failed to decrypt using provider

Dette skyldes, at IIS 6.0 pr default ikke loader brugerprofilen for den konto der anvendes af application poolen, hvorfor der ikke efter genstart er adgang til de nødvendige nøgler.

En mulig løsning er, at lave en dummy windows service og konfigurere denne til at logge på med den samme konto som benyttes af web-applikationens application pool.

På IIS 7.0 kan man under application pools advanced settings sætte load user profile til true, og herved undgå at lave ovenstående dummy service hack:
Friday, January 23, 2009

The Art of Agile Development

Jeg har for nylig læst bogen ” The Art of Agile Development”, som jeg på det varmeste vil anbefale. Den er endnu bedre end ”Pratices of an agile developer” som jeg tidligere har hyldet.

Under den lidt flippede titel genner der sig en super introduktion til Xtreme Programming herunder alle facetter af agile systemudvikling.

Jeg er ikke alene om at holde af denne bog. Bogen er meget velanmeldt (fx 4½ stjerner hos læserne hos Amazon).

Lyt evt. til Bob Paynes interview med forfatteren.

Du kan finde bogen vha. disse ISBN numre:

· ISBN-10: 0596527675
· ISBN-13: 978-0596527679God læselyst

Michael