Tuesday, September 1, 2009

Hvordan sletter man et TFS workspace for en anden bruger?

Åben en visual studio prompt og indtast en tf kommando med følgende syntaks:

tf workspace /delete [/server:servername] workspacename[;workspaceowner]

fx

tf workspace /delete /server:http://MyTFSServer:8080 HisWorkspace;OurDomain\HisUserName

Afhængig af dine rettigheder kan du risikere at få beskeden:

TF30063: You are not authorized to access MyTFSServer.

I tilfældet af manglende rettigheder vil du blive promptet for en valid TFS bruger.

Endelig får du advarslen:

A deleted workspace cannot be recovered.

Workspace HisWorkspace;OurDomain\HisUserName ' on server ‘http://MyTFSServer:8080' has
x pending change(s).

Are you sure you want to delete the workspace? (Yes/No)

Svarer du Yes (Y) er workspacet borte for altid.

No comments: