Wednesday, June 30, 2010

Variable Types i BizTalk TransportTypeData CustomProps

Jeg har netop haft held med at konfigurere BizTalk 2009 til at kommunikere med en WCF-service over ws2007FederationHttpBinding (mere herom i en senere post).

Undervejs fald jeg over en lille ting som undrede mig:

Det viser sig, at bl.a. WCF adapterens (men fx også File adapterens) konfiguration af properties i noden TransportTypeData\CustomProps skal have tilføjet såkaldte Variable Types attributter. Fx kunne jeg ikke sætte egenskaben BindingConfiguration før end jeg tilføjede attributten vt="8" .

Tal-værdierne for disse Variable Type attributes svarer til værdierne for .NET Frameworkets VarEnum enumeration. Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa560756.aspx for en liste af relevante typer og deres værdier.

Heraf kan vi se, at vt="8" svarende til en BSTR string, mens fx vt="11" svarer til en boolean.

Her et udsnit fra min bindings fil: