Wednesday, June 30, 2010

Variable Types i BizTalk TransportTypeData CustomProps

Jeg har netop haft held med at konfigurere BizTalk 2009 til at kommunikere med en WCF-service over ws2007FederationHttpBinding (mere herom i en senere post).

Undervejs fald jeg over en lille ting som undrede mig:

Det viser sig, at bl.a. WCF adapterens (men fx også File adapterens) konfiguration af properties i noden TransportTypeData\CustomProps skal have tilføjet såkaldte Variable Types attributter. Fx kunne jeg ikke sætte egenskaben BindingConfiguration før end jeg tilføjede attributten vt="8" .

Tal-værdierne for disse Variable Type attributes svarer til værdierne for .NET Frameworkets VarEnum enumeration. Se http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa560756.aspx for en liste af relevante typer og deres værdier.

Heraf kan vi se, at vt="8" svarende til en BSTR string, mens fx vt="11" svarer til en boolean.

Her et udsnit fra min bindings fil:

1 comment:

Anonymous said...

Unlike in bodily casinos, randomness and deck shuffling cannot be verified by visible means except the on line casino is provably honest. Players work together with other gamers via GUIs, which connect with the gambling web site's server in a non-transparent manner. Players' attitudes course of|in direction of} sites plays an essential role in casino.edu.kg online purchases and customer loyalty.