Monday, May 11, 2009

Team Builds med Excel Data-Driven Unit Tests

For nylig indførte vi i mit team Data-Driven Unit Tests vha. Excel. Disse skulle selvfølgelig også fungere i vores Team Build. Efter at have løst udfordringer omkring relative stier til datafilerne fik vi på build serveren stadig fejl a la:


The unit test adapter failed to connect to the data source or to read the
data.
For more information on troubleshooting this error, see "Troubleshooting
Data-Driven Unit Tests" (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=62412)
in the MSDN Library.Error details: ERROR [IM002] [Microsoft][ODBC Driver
Manager] Data source name not found and no default driver specified

Det kan nogle gange betale sig at læse fejlmeddelelser ordentligt:

Build accounten skal have en User DSN med navnet Excel Files for at vores connectionstring til Excelfilerne kan fungere. Dette får man hvis man installere Excel på buildserveren og åbner Excel én gang med build service-accountens user.

Nemt hvis man ved det ;-)

No comments: