Thursday, April 19, 2007

Check-in policies (1 af 4)

I det indlæg beskriver jeg en relativt avanceret check-in policy eksemplificeret ved projektet FagCentrum. I Fagcentrum har vi følgende check-in policy:

  1. Enhver ændring i koden associeres med work items ved check-in.

  2. Code Analysis skal være kørt før check-in.

  3. Koden gennemgår udvalgte tests uden fejl før check-in.

I den følgende beskrives hvorledes jeg har defineret de enkelte policies. Mht. testing policies gennemgår jeg det relativt avancerede tilfælde hvor et team projekt består af flere solutions med forskellige testing policies. I den forbindelse benytter jeg Custom Path Policy fra Team Foundation Server Power Tool i kombination med Testing Policy.

Bemærk, at du for at kunne benytte check-in policies skal være forbundet til en Team Foundation Server.

Etablering af check-in policies

Etablering af check-in policies sker ved at højreklikke på teamprojektet i Team Explorer. Her vælges Team Project Settings og endelig Source Control:


Nu fremkommer Source Control Settings skærmbilledet, hvor du vælger fanebladet Check-in Policy:


Såfremt du ikke tidligere har defineret policies for dit team projekt vil listen være tom.

I de tre følgende indlæg vil jeg forklare hvorledes de tre policies nævnt i indledningen etableres.

No comments: